جلسه ارتباط مستقیم با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

جلسه ارتباط مستقیم با معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارها ، به نقل از سازمان بازرسی شهرداری تهران در پي سلسله جلسات ارتباط مستقيم مديران ارشد شهرداري تهران با شهروندان و در راستاي سياست هاي پاسخگويي و برقراري ارتباط مستقيم با ذي نفعان، جلسه ارتباط مستقيم معاون محترم حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در روز چهارشنبه مورخ 98/09/13 برگزار مي گردد.

 
print
1398/9/9
تعداد مشاهده:  60

avt.NavXp