بازدید کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با همراهی مهران احسانی معاون فنی و عمرانی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران از پایانه شرق جدید

بازدید کارشناسان کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با همراهی مهران احسانی معاون فنی و عمرانی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران از پایانه شرق جدید

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
print
1398/7/15
تعداد مشاهده:  92

avt.NavXp