کارکنان سازمان پایانه ها در ماتم شهادت اباعبدلله الحسین(ع)در مراسم هفتم آن امام همام در پایانه شرق

کارکنان سازمان پایانه ها در ماتم شهادت اباعبدلله الحسین(ع)در مراسم هفتم آن امام همام در پایانه شرق

 

 

 

 

 

 

 
print
1398/6/26
تعداد مشاهده:  144

avt.NavXp