بازدید شهردار منطقه 13 از پایانه شرق با همراهی محمود دریایی مدیر پایانه

بازدید شهردار منطقه 13 از پایانه شرق با همراهی محمود دریایی مدیر پایانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1398/4/11
تعداد مشاهده:  103

avt.NavXp