سه نفر از همکاران سازمان پایانه ها منتخب آزمون یکصد متخصص منابع انسانی شدند.

سه نفر از همکاران سازمان پایانه ها منتخب آزمون یکصد متخصص منابع انسانی شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران ، فاطمه خورشیدی سرپرست معاونت مالی و اداری سازمان پایانه ها با اشاره به قبولی سه نفر از همکاران این سازمان در آزمون نهایی طرح انتخاب و پرورش یکصد متخصص منابع انسانی شهرداری تهران افزود: آقایان علی رامشینی، امیر عباسی و خانم مریم گودرزی از افرادی بودند که توانستند در مرحله نهایی انتخاب و پرورش یکصد متخصص منابع انسانی، انتخاب و برای کسب آموزش های تخصصی پیش بینی شده توسط اداره کل آموزش و برنامه ریزی شهر تهران مسیر دستیابی به تخصص منابع انسانی را ادامه دهند.

گفتنی است طرح انتخاب و پرورش یکصد متخصص منابع انسانی، به منظور پرورش نیروهای مستعد در امر منابع انسانی و ارتقاء و توانمندسازي دانش مديريت منابع انساني افراد، از خرداد ماه سال 97 پس از برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های مختلف آغاز شده و اکنون در فاز پایانی قرار دارد.


 

 

 
print
1398/4/4
تعداد مشاهده:  301

avt.NavXp