اجرای برنامه های ویژه هفته ملی بدون دخانیات در پایانه بیهقی

اجرای برنامه های ویژه هفته ملی بدون دخانیات در پایانه بیهقی

قاسم نجاری مدیر پایانه بیهقی، از انجام تست های پیکو برای کارکنان پایانه و شهروندان در هفته ملی بدون دخانیات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، به مناسبت هفته ملی دخانیات پایانه و پارک سوار بیهقی با مشارکت سرای محله ساعی، انجمن جمعیت مبارزه با دخانیات و مرکز بهداشت شهرداری ناحیه 5 منطقه 6 ، میزان نیکوتین موجود در ریه افراد توسط دستگاه اندازه گیری شد و افرادی که بالای حد مجاز بودند به مراکز درمانی ارجاع داده شدند .

نجاری در ادامه با تأکید بر لزوم آگاه سازی شهروندان گفت : از دیگر اقدامات انجام شده در این هفته برپایی کارگاه آموزشی درباره تأثیر دود دست دوم سیگار بر روی سلامت افراد و سایر افراد خانواده و اهمیت کنترل فشار خون و تغذیه سالم بود.

این گزارش همچنین حاکی است به منظور ارتقای آگاهی شهروندان در هفته ملی بدون دخانیات پوسترهای اطلاع رسانی و آموزشی در سطح پایانه های تهران نصب شده است.

 

 

 

 

 

 
print
1398/4/3
تعداد مشاهده:  94

avt.NavXp