در حسینیه جماران :
تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)

تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1398/3/13
تعداد مشاهده:  177

avt.NavXp