آموزش کارکنان سازمان پایانه ها برای مقابله با مخاطرات و بلایای طبیعی

آموزش کارکنان سازمان پایانه ها برای مقابله با مخاطرات و بلایای طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، مديريت بحران سازمان پايانه ها با همكاري هلال احمر استان تهران دوره هاي آموزشي آمادگي در برابر مخاطرات را براي کارکنان در پايانه هاي چهارگانه تهران برگزار كرد.

محمدرضا عليدوستي جانشين مدير عامل سازمان در ستاد بحران با اشاره به اهميت آموزش همگاني امداد و نجات در كاهش خسارات و تلفات ناشي از حوادث در جامعه گفت: در راستاي حساس سازي همگاني براي ارتقاي آمادگي مواجهه با مخاطرات و زمينه سازي تغيير نگرش عموم مردم، اين ستاد برنامه هاي آموزشي فشرده و گسترده اي را درسطح پايانه ها با همكاري هلال احمر استان تهران در دستور کار خود قرار داد.

جانشين مدير عامل در ستاد بحران ادامه داد: در بحران هايي مانند زلزله بايد از قبل آموزش هاي لازم به عموم مردم ارائه شود و در اين راه به سرمايه گذاري جدي مادي و معنوي نياز داريم.

عليدوستي خاطرنشان كرد: با نهادينه كردن آموزش ها، مديريت بحران به بخشي از فرهنگ عمومي و رفتاري جامعه تبديل مي شود و در اين راه بايد آموزش ها در برابر مخاطرات و حوادث مختلف جدي گرفته شود تا در مواقع سخت، امداد رساني بهنگام صورت گیرد.

وي افزود: اين دوره ها با بهره گيري از وسايل كمك آموزشي و به شكل كارگاهي برگزار مي شود و فراگيران ضمن يادگيري تعاريف و ويژگي هاي  مخاطرات رايج كشورمان، مواردي چون ارزيابي خطر سازه‌اي، رسم نقشه خطر، برنامه ارتباطي با خانواده هنگام رخداد مخاطرات، برنامه تخليه منزل در شرايط اضطراري و... را در  طي 6 ساعت آموزش فرا گرفتند.


 
print
1397/12/19
تعداد مشاهده:  111

avt.NavXp