مراسم روز درختکاری در پایانه ها
یک روز با درختان در پایانه های تهران

یک روز با درختان در پایانه های تهران

همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مسئولان سازمان پایانه ها صبح امروز با حضور در محوطه فضای سبز پایانه های غرب، شرق، جنوب، بیهقی و پونک به صورت نمادین اقدام به کاشت نهال کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، در حال حاضر در پایانه های شهر تهران بیش از 50 نوع گونه گیاهی وجود دارد که با توجه به اقلیم و نیاز آبی کم در جهت کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی انتخاب شده است.

طبق آخرین برآوردها پایانه غرب دارای پوشش گیاهی به مساحت 201383 مترمربع با بیش از 18هزار اصله درخت، پایانه جنوب با 61585 مترمربع پوشش گیاهی با بیش از 2487 اصله درخت، پایانه شرق دارای 1700مترمربع پوشش گیاهی با 624 اصله درخت و پایانه و پارک سوار بیهقی نیز با 19357 مترمربع پوشش گیاهی و 2487 اصله درخت، پایانه های تهران را زیبا و با طراوت می کنند.

                                                                                                                                                                                                                                             


 
print
1397/12/15
تعداد مشاهده:  169

avt.NavXp