گزارش تصویری
دیدار معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از سازمان پایانه ها

دیدار معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران از سازمان پایانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1397/11/3
تعداد مشاهده:  244

avt.NavXp