بازدید جمعی از مدیران سازمان پایانه ها از سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

بازدید جمعی از مدیران سازمان پایانه ها از سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته
 

به مناسبت فرارسیدن روز ملی حمل و نقل و برگزاری سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته در شبستان مصلی تهران، قاسم نجاری مدیر پایانه بیهقی و احمد قاسمی از مشاوران سازمان پایانه ها به همراه داوود هزاری نماینده اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران ازآخرین اقدامات و دستاوردهای صنعت حمل و نقل بازدید کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
print
1397/9/26
تعداد مشاهده:  198

avt.NavXp