نشست صمیمانه مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران و هیئت همراه با پرسنل سازمان پایانه ها و پارکسوارها

نشست صمیمانه مدیرکل منابع انسانی شهرداری تهران و هیئت همراه با پرسنل سازمان پایانه ها و پارکسوارها

جناب آقای صادقی مدیر کل محترم منابع انسانی شهرداری تهران و تیم همراه با حضور در سازمان پایانه ها به مشکلات و درخواستهای پرسنل رسیدگی نمودند

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران، در این نشست که مهندس صدیقی مدیرعامل محترم سازمان و معاونین و مدیران سازمان نیز حضور داشتند جناب آقای صادقی و تیمی از مدیران و کارشناسان منابع انسانی ایشان را همراهی کردند

در این نشست درخواست 21 نفر از پرسنل سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد در راستای بهبود امور مرتبط با منابع انسانی سازمان جلسات تخصصی هفته آتی برگزار گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1397/7/30
تعداد مشاهده:  301

avt.NavXp