آگهي مزايده عمومي شماره 7 سال 1396

 آگهي مزايده عمومي شماره  7 سال 1396

سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید؛ بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید

 شماره آگهی : / ط 7978م /رديف

الف) غرف تجاری پايانه جنوب

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

ردیف

د) غرف تجاری پايانه غرب

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

1

بوفه و ساندویچی جنب سکوی تعاونی 1

83

300,000,000

1

یک باب ساختمان با کاربری آزاد(جنب درب ورودی غربی پایانه)

255

120,000,000

2

رستوران (طبقه اول سالن اصلی)

70

150,000,000

2

بوفه و چایخانه سنتی ( داخل سالن اصلی )

162

450,000,000

3

بوفه ( کریدور مترو )

190

20,000,000

3

بوفه ،ساندویچی و رستوران (محوطه سواري كرايه)

73.1

150,000,000

4

مجموعه خوابگاه رانندگان، رستوران و چایخانه سنتی

244 و 244.4

150,000,000

4

دفتر اداری ( در محل سواری کرایه ها )

51

20,000,000

رديف

ب) غرف تجاری پایانه شرق

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

5

کاربری فروشگاهی ( فروشگاههای زنجیره ای و ... )

198

170,000,000

6

باشگاه ورزشي (محوطه جنوبي پايانه زير خوابگاه رانندگان )

75.1 و 76.1

10,000,000

1

اتوماسیون حمل بار ( ضلع شرقی جنب مهرزنی )

91

250,000,000

7

سوپرمارکت و ساندویچی(پارکینگ اتوبوسها)

43

90,000,000

2

صندلی سازی ( ضلع جنوب غربي)

54

10,000,000

8

باس واش ( جنوب پایانه جنب پارک سوار )

-

70,000,000

3

آبمیوه و بستنی و ذرت مکزیکی ( ضلع شمال شرقی)

2

90,000,000

9

بوفه ، ساندویچی و رستوران ( شرق کلانتری )

159

250,000,000

رديف

ج) غرف تجاری پایانه وپارک سوار بیهقی

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

رديف

هـ) غرف مسافری

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

1

دفتر اداری ( طبقه فوقانی سالن انتظار کارواش )

4

80,000,000

1

غرفه حمل و نقلی اتوبوس رانی داخل سالن پایانه جنوب

14

120,000,000

2

فروش خودرو و خدمات خودرویی (جنب کارواش)

10

150,000,000

2

غرفه حمل و نقلی اتوبوس رانی داخل سالن پایانه جنوب

20

150,000,000

3

غرفه حمل و نقلی اتوبوس رانی پایانه شرق

81

50,000,000

الف- هزينه چاپ و انتشار اسناد مزايده : مبلغ 500,000 ريال ( پنجاه هزار تومان ) جهت خريد هر يك از اسناد مزايده به حساب جاري شماره 7001976856071 نزد بانك شهر شعبه خرمشهر بنام سازمان واريز گردد .

ب- محل دريافت اسناد : خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد قنبرزاده، مابين خيابان هويزه و خرمشهر، نبش كوچه دهم، پلاك 38 ، ساختمان شمالي طبقه اول دفتر مديريت بازرگاني، تلفن تماس: 42065112

ج- شرايط شركت كنندگان در مزايده : ارائه حداقل 11 فقره چک (ترجیحاً از یکی از شعب بانک شهر بنام متقاضی شرکت در مزایده ) بابت پرداخت اجاره بهاء غرفه ، همزمان با امضاء قرارداد ، ضمناً سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد قید شده است .

د- نحوه تكميل و مهلت و محل ارائه اسناد : داوطلبان از تاريخ نشر آگهي مي توانند با به همراه داشتن فیش واریزی و کارت شناسائی معتبر عکس دار در ساعات اداري به آدرس فوق مراجعه و پس از اخذ اوراق مزايده با مطالعه دقيق اسناد و شرايط شركت در مزايده ، اسناد را با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت‌هاي الف و ب دريافتي قرار داده و لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري (16.45 ) روز دوشنبه تاريخ 96.12.14 با ارائه کارت شناسائی معتبر عکس دار ( برای اشخاص حقیقی ) و معرفی نامه رسمی( برای اشخاص حقوقی ) به آدرس فوق ( ساختمان شمالي، طبقه دوم ) تسليم و رسيد دريافت دارند .(تحویل دهنده اسناد باید شخص متقاضی یا نماینده قانونی وی باشد )

بدیهی است شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا تمامی پيشنهادات مختار است .هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1396/12/5
تعداد مشاهده:  619

avt.NavXp