آگهي مزايده عمومي شماره 6 سال 1396 -ط7954م

آگهي مزايده عمومي شماره  6 سال 1396 -ط7954م

 سازمان پايانه ها و پارك سوار هاي شهرداري تهران در نظر دارد غرف تجاری و غرف حمل و نقلی ( مسافری ) مستقر در پايانه هاي مسافري مشروح در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار نماید؛ بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید:







رديف

الف) غرف تجاری پايانه جنوب

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

ردیف

د) غرف تجاری پايانه غرب

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

1

بوفه و ساندویچی ( محوطه جنب سکوی تعاونی 1 )

83

300,000,000

1

سوپرمارکت و ساندویچی و بوفه ( داخل سالن اصلی )

84

400,000,000

2

بوفه ( داخل سالن روبروی تعاونی 3)

34

100,000,000

2

بوفه و چایخانه سنتی ( داخل سالن اصلی )

162

550,000,000

3

امور فرهنگی و صنایع دستی ( داخل سالن )

8

35,000,000

3

خطاطی و طراحی روی چوب ( داخل سالن اصلی )

195

38,000,000

4

پوشاک ( داخل سالن )

61

90,000,000

4

آرایشگاه همکف ( داخل سالن اصلی )

158

50,000,000

5

رستوران (داخل سالن طبقه اول)

70

200,000,000

5

جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل شماره170 و 212 ( فاز 2 پایانه )

22و21

1,800,000,000

6

کانکس بوفه ( جنب مهرزنی درب خروجی پایانه )

--

20,000,000

6

بوفه و ساندویچی و رستوران (محوطه سواري كرايه)

73.1

200,000,000

رديف

ب) غرفه تجاری پایانه شرق

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

7

پارکینگ شماره 1 ( ضلع جنوب خیابان دانش )

253و34

1.100,000,000

8

یک باب سوله با کاربری آزاد ( فاز 2 پایانه )

27.1

100,000,000

1

تعويض روغني ( جنوب غربي پايانه )

50و49و48

45,000,000

9

یک باب سوله با کاربری آزاد ( فاز 2 پایانه )

28

100,000,000

2

بوفه و ساندویچی و رستوران ( ضلع غرب پایانه )

31 و 30

80,000,000

10

دفتر اداری ( در محل سواری کرایه ها )

51

20,000,000

3

مكانيكي ولنت كوبي ( جنوب غربي پايانه )

53 و 52

20,000,000

11

بوفه ( کیوسک جنب پارک سوار آزادی محل سابق استقرار آبسردکن )

-

50,000,000

4

اتوماسیون حمل بار ( ضلع شرقی جنب مهرزنی )

91

400,000,000

12

کاربری فروشگاهی ( فروشگاههای زنجیره ای و ... )

198

170,000,000

5

صندلی سازی ( جنوب غربي پايانه )

54

10,000,000

ردیف

هـ) غرفه تجاری پارک سوار پونک

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

رديف

ج) غرفه تجاری پایانه وپارک سوار بیهقی

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

1

کارواش و خدمات خودرویی ( ضلع جنوب پارک سوار )

1تا5 و8

750,000,000

1

کارواش ( ضلع شرق پارک سوار )

3-1/3-2/3-3/3

650,000,000

رديف

و) غرف حمل و نقلی ( مسافری )

پلاك

اجاره ماهانه كارشناسي (ريال)

2

مجموعه تالار پذیرایی و رستوران آلاچیق ( ضلع شرق پارک سوار )

9.1-8

700,000,000

1

غرفه حمل و نقلی اتوبوس رانی داخل سالن پایانه جنوب

14

120,000,000

3

دفتر اداری ( بخشی از غرفه پلاک 34 جنب سالن انتظار مسافران )

34.2

15,000,000

2

غرفه حمل و نقلی اتوبوس رانی داخل سالن پایانه جنوب

20

150,000,000

4

دفتر اداری ( طبقه فوقانی سالن انتظار کارواش )

4

100,000,000

3

غرفه حمل و نقلی سواری کرایه در محل سواریها ی پایانه غرب

57

60,000,000

5

صندلي سازي اتوبوس ( شرق سکوی سوار شدن مسافر )

73

25,000,000

4

غرفه حمل و نقلی دو منظوره ( اتوبوس و سواری ) پارک سوار پونک

11

60,000,000

الف- هزينه چاپ و انتشار اسناد مزايده : مبلغ 500,000 ريال ( پنجاه هزار تومان ) جهت خريد هر يك از اسناد مزايده به حساب جاري شماره 7001976856071 نزد بانك شهر شعبه خرمشهر بنام سازمان واريز گردد .

ب- محل دريافت اسناد : خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد قنبرزاده، مابين خيابان هويزه و خرمشهر، نبش كوچه دهم، پلاك 38 ، ساختمان شمالي طبقه اول دفتر مديريت بازرگاني، تلفن تماس: 42065112

ج- شرايط شركت كنندگان در مزايده : ارائه حداقل 11 فقره چك ( ترجیحاً از يكي از شعب بانك شهر بنام متقاضي شركت در مزايده ) بابت پرداخت اجاره بهاء غرفه ، همزمان با امضاء قرارداد الزامي است ، ضمناً سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد قید شده است .

د- نحوه تكميل و مهلت و محل ارائه اسناد : داوطلبان از تاريخ نشر آگهي مي توانند با به همراه داشتن فیش واریزی و کارت شناسائی معتبر عکس دار در ساعات اداري به آدرس فوق مراجعه و پس از اخذ اوراق مزايده با مطالعه دقيق اسناد و شرايط شركت در مزايده ، اسناد را با قيد قبولي امضاء نموده و در پاكت‌هاي الف و ب دريافتي قرار داده و بصورت لاك و مهر شده حداكثر تا پايان وقت اداري ( 45/16 ) روز شنبه تاريخ 07/11/1396 با ارائه کارت شناسائی معتبر عکس دار (برای اشخاص حقیقی ) و معرفی نامه رسمی (برای اشخاص حقوقی) به آدرس فوق(ساختمان شمالي، طبقه دوم) تسليم و رسيد دريافت دارند . ( تحویل دهنده اسناد باید شخص متقاضی یا نماینده قانونی وی باشد )

ت بدیهی است شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و سازمان در رد يا قبول يك يا تمامی پيشنهادات مختار است . هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

سازمان پايانه‌ها و پارك‌سوارهاي شهرداري تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
print
1396/10/27
تعداد مشاهده:  542

avt.NavXp