بازدید جمعی از بسیجیان سازمان از باغ موزه دفاع مقدس مورخ 1/7/92

  	بازدید جمعی از بسیجیان سازمان از باغ موزه دفاع مقدس مورخ 1/7/92

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس جمعی از پرسنل سازمان و بسیجیان از باغ موزه دفاع مقدس در تاریخ 1/7/92 بازدید به عمل آوردند.

 
print
1393/11/13
تعداد مشاهده:  510

avt.NavXp