آشنایی با سازمان پایانه ها و پارکسوارها

 چشم انداز سازمان
" پایانه های مسافربری شهر تهران سرآمد در ارایه خدمات به مسافران با افزایش رضایت ذینفعان "
ماموريت سازمان
"حفظ، نگهداری و اداره امور پایانه های مسافربری و تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روشهای پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت "
ارزش هاي بنيادين سازمان
" صداقت، نظم گرایی، علم گرایی، خلاقیت و نوآوری و کرامت انسانی آنها "

ضروریت وجودی سازمان پایانه ها و پارکسوارها :

با ورود اتومبيل به ايران و گسترش روز افزون تعداد خودروها، گاراژها عهده دار برقراري سفرها شدند و فكر تاسيس پايانه در ايران به سبك پايانه هاي مدرن ابتدا در سال 1328 خورشيدي مطرح گشت و در سال 1354 شهرداري پايتخت ساخت اولين پايانه مسافربري را در اراضي خزانه تهران آغاز و پايانه نهايتاً در سال 1358 تكميل گرديد، لذا در تيرماه1359 ، اولين پايانه مسافربري در تهران، با عنوان ترمينال خزانه -جنوب-، به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد و به تدريج در طي سال هاي بعد، پايانه غرب و پس از آن پايانه هاي شرق و بيهقي در تهران، تاسيس شده و همزمان در ديگر شهرهاي بزرگ كشور نيز، احداث پايانه هاي بين شهري مورد توجه واقع شد. به اين ترتيب پايانه ها به عنوان بخشي جداناپذير از ناوگان حمل و نقل برون شهري، مطرح شدند.
از آنجا كه اولين تاسيسات پايانه هاي استاندارد در تهران به اجرا گذاشته شد و سازمان پايانه هاي تهران اولين مجموعه از اين تشكيلات می باشد، لذا بسياري از قوانين سازمانهاي پايانه ها ابتدا به ساكن در مورد تهران به تصويب رسيد كه البته طبق ماده5  لايحه احداث ترمينال¬هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل هاي بين شهري در داخل شهر تهران مصوب 59 شهرهاي با جمعيت يكصد هزار نفر مكلف به تاسيس ترمينال با در نظرگرفتن همين قوانين بسته به امكانات خود هستند؛ و بر اساس قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيل-هاي مسافربري برون شهري در داخل شهر تهران مصوب72 ، شهرداري هاي شهرهاي با بيش از پنجاه هزار نفر موظف به ايجاد پايانه مسافربري برون شهري در محل هاي مناسب مي باشند. به دنبال تصويب اين قانون، از سال 1378 با آغاز فعاليت شوراهاي شهرها زمينه تاسيس وتشكيلات سازمان شدن مديريت پايانه هاي مسافربري شهرداري ها ايجاد گرديد.

 هدف از ايجاد سازمان پايانه ها و پارك سوارها :

سازمان پايانه ها و پاركسوارهاي شهرداري تهران نيز با هدف حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه ها و تجهيز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روشهاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و در صورت لزوم احداث پايانه ها و غرفه هاي جديد در مبادي ورودي و مناسب شهر در چارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها مصوب ارديبهشت 59 شوراي انقلاب اسلامي به منظور نظم بخشيدن و جلوگيري از پراكندگي سيستم حمل و نقل شهري و بين شهري و كاهش آلودگي هاي محيطي و بهبود ترافيك شهري و كاستن از زيان ها و معضلات زندگي شهري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، بهداشت رواني و جسمي مردم جلوگيري از هدر رفتن سرمايه هاي ملي تجمع آن درقالب هاي تعاوني هفده گانه مسافربري كشور تشكيل گرديد.

بنابراين با عنايت به اين مهم كه امروزه وجود گسترش شبكه هاي مختلف حمل و نقل، از ميان انواع شيوه های جابجايي مسافردر كشور (جاده¬اي، ريلي و هوايي) بيش از 90 درصد توسط جاده صورت ميگيرد. برهمين اساس ضرورت توجه و رسيدگي به وضعيت ارايه خدمات در اين بخش (حمل و نقل جاده ای) از اهميت به سزايي برخوردار است.

 

اساسنامه سازمان :

دانلود اساسنامه مصوب سازمان :     دانلود قسمت اول        دانلود قسمت دوم

چارت قدیم سازمان بر اساس اساسنامه (مصوب) :


چارت جاری (عملیاتی) سازمان :


 

آئین نامه ها و قوانین بالادستی سازمان :

درخصوص آيين نامه ها، فعاليتهاي سازمان در چارچوب قوانين و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري تهران انجام مي شود وكاركنان در اختيار نيز جزو مستخدمين شهرداري تهران بوده و از آيين نامه استخدامي مربوطه تبعيت مي كنند.

اهم قوانين و مقررات بالادستی ملاک عمل سازمان :

 

1- بند هاي 7 و 18 ماده 55 قانون شهرداري ها در مورد مديريت و اداره املاك
2 - آيين نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355
3 - قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران  به مراكز استان ها،كلان شهر ها وشهرهاي بالاي يك ميليون جمعيت.
4 - آيين نامه مالي شهرداري ها.
5 - ماده واحده لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از قانون مالك و مستاجر مصوب 1359/2/31
6 - لايحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربربي و تردد اتومبيل هاي بين شهري در داخل شهر تهران مصوب 59/2/9
7 - قانون اصلاح لايحه قانوني مذكور مصوب 1372/12/17
8 - آيين نامه اجرايي تبصره ماده 2 قانون اصلاح لايحه قانوني مذكور
9 - آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اصلاح لايحه قانوني مذكور
10 -لايحه قانوني راجع به منع مداخله نمايندگان مجلس و وزرا و كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337
11 - شرايط عمومي پيمان موضوع نشريه 4311 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
12 - قانون كار و تامين اجتماعي( مواد 13 و 85 قانون كار و مواد 37 و 38 و 50 قانون تامين اجتماعي و آيين نامه اجراييئ ماده 50) 
13 - آيين نامه خريد خدمات مشاوره
14 - راهنماي سيستم مديريت HSE پيمانكاران
15 - لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز طرح هاي نظامي و طرح هاي عمومي مصوب 1358/11/17
16 - قانون نحوه تقويم بهاي املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 1370
17 - قانون تعيين تكليف اراضي و املاك واقع در طرح هاي شهرداري مصوب 1367
18 - قانون ماليات بر ارزش افزوده( مواد 17 و 43 و 47 ) مصوب 1387  
19 - آيين نامه اماكن عمومي مصوب 1363
20- آيين نامه بهداشت محيط( مواد 1 و 2)
21 - آيين نامه مقررات بهداشتي موضوع ماده 13 قانون مواد خوراكي - آشاميدني و بهداشتي مصوب 20 بهمن 1347 وزارت بهداري
22 - آيين نامه اجرايي قانون موسسات حمل و نقل و تعميرگاهها
23 - قانون الزام شركت ها و موسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري
24 - آيين نامه حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه
25 - آيين نامه اجرايي موادد31 و 32 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي( ماده12 آيين نامه -كميسيون رسيدگي به تخلفات شركت هاي مسافربري)

26- آيين نامه استخدامي شهرداري تهران

دانلود :

دانلود آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران مصوب 1355 و اصلاحات آن

دانلود قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390


 مسعود هاتف پور - معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

 پائیز 1397 - سند راهبردی سازمان

اهداف و راهبردهای سازمان پایانه ها و پارکسوارها

اهداف کلی سازمان :

 • تلاش برای افزایش رضایت و حفظ مشتریان با بهبود مستمر عملکرد و کیفیت ارائه خدمات
 • حفظ سرآمدی سازمان در ارایه خدمات در پایانه های مسافربری و افزایش سهم حمل و نقل برون شهری
 • افزایش کارایی و بهره وری در فرآیندهای موجود سازمان
 • ارتقاء سطح علمی، مهارتی، فرهنگی و انگیزشی منابع انسانی سازمان و قائل شدن اهمیت برای آنها
 • توسعه و بهبود سیستم های مدیریتی و نظارتی و زیرساخت ها و سیستم های پشتیبانی
 • همسویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش هزینه ها
 • مدیریت استفاده از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار
راهبردهای سازمان :
 • ارتقا عملکرد پایانه ­ها مطابق با استانداردهای جهانی
 • تسهیل دسترسی (فاصله­ای، زمانی، اطلاعاتی و ظرفیت) به خدمات پایانه ­ای
 • بهبود مدیریت کیفیت خدمات و تسهیلات ارایه شده
 • افزایش مشارکت بخش خصوصی
 • سازگاری عملکرد پایانه ­ها با محیط زیست و کاهش آثار منفی زیست محیطی پایانه ­ها
 • تامین ایمنی و امنیت
 • ایجاد منابع درآمدی پایدار
 • مدیریت عرضه و تقاضای سفر
 • تجهیز پایانه ­های مسافربری به فناوری های هوشمند
 • برقراری ارتباطات موثر با دستگاه ­های نظارتی (وزارت کشور، وزارت راه، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شهرداری و شورای شهر)
 • توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی
 • توسعه مدیریت منابع انسانی
 • بهبود مدیریت بهره ­وری در سطح سازمان
 • کاهش هزینه ­های جاری و نگهداشت سازمان

اهداف عملیاتی :

 • افزایش سطح دسترسی به پایانه ­های مسافربری از طریق حمل و نقل عمومی
 • کاهش آلودگی هوا و صدا
 • افزایش سهم سفرهای برون شهری با پایانه ­های مسافربری
 • بهبود و ارتقا دسترسی، مطلوبیت و بهره­وری خدمات و تسهیلات ارایه شده در پایانه­ ها و پارک­سوارها
 • افزایش سرانه فضای سبز در پایانه ­ها و پارک­سوارها
 • بهبود کیفیت فضای سبز پایانه­ ها و پارک­سوارها
 • بهبود مدیریت پسماند در پایانه ­های مسافربری و پارک سوارها
 • افزایش سطح بهداشت و بهبود کیفیت محیط زیست شهری
 • بهبود کیفیت بصری محیط پایانه ها و پارک سوار
 • ارتقای ایمنی پایانه و پارک سوار در برابر آتش سوزی
 • ارتقای ایمنی در برابر حوادث انسان ساز
 • ارتقای آگاهی و مشارکت بردن در ایمنی ، آتش نشانی و  مدیریت بحران
 • ارتقای کیفیت طراحی ، ساخت و ساز و نظارت و نگهداری ساختمان ها در پایانه ها و پارک سوارها
 • سرانه برنامه های فرهنگی و اجتماعی
 • افزایش سهم درآمدهای پایدار به کل درآمد سازمان
 • افزایش سهم دانش و پژوهش در مدیریت پایانه های مسافربری
 • ارتقای سیستم های نرم ­افزاری درون سازمانی
 • بهبود وضعیت بهره گیری از امکانات سخت افزاری پایانه و پارک سوار
 • ارتقای خدمات الکترونیکی ارایه شده به مسافران و مراجعین به پایانه
 • ارتقای سطح پاسخگویی به مشتریان سازمان
 • افزایش قانون مداری
 • پذیرش وظایف واگذار شده از سوی شهرداری تهران

مسعود هاتف پور - معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

پائیز 1397 - سند راهبردی سازمان

 avt.NavXp