معرفی سازمان پایانه ها و پارکسوارها

بحث ايجـاد سازمان واحدي بنام «سازمان ترمينالها» از سال 1328 مطرح بود ولی به صورت جدی تا قبل از انقلاب به آن پرداخته نشده بود.

با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و براساس مصوبه مورخ 12/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي و ماده 84 قانون شهرداري تهران سازمان پايانه هاي مسافربري تاسيس شد. مضاف بر اینکه اين سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.


اهداف سازمان

 1- بهره برداري از پايانه هاي موجود .

2-برنامه ريزي براي مسافربري و كيفيت عرضه خدمات شركتها .

3- تجهيز و توسعه پايانه ها با استفاده از روش هاي پيشرفته و متناسب با رشد جمعيت.

4-احداث و ساخت پايانه هاي جديد بر اساس نيازمندي هاي مديريت شهري.

5- ايجاد غرفه هاي خدماتي در پايانه ها در چهارچوب لايحه قانوني احداث پايانه ها.

6-واگذاري استیجاری غرفه ها به صورت نمایندگی به شركتهاي مسافربري، بنابرآئين نامه خاص تشكيل اين شركتها . 


اهم وظایف

1- جمع آوري آمار و اطلاعات، طراحي، برنامه ريزي و توسعه پايانه ها.
2- جذب نيروهاي متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات پرسنل.
3- ايجاد ارتباط با مراكز علمي، فني و دانشگاهي داخل و خارج از كشور.
4- ايجاد ارتباط با ترمينال هاي داخل و خارج از كشور بمنظور تبادل اطلاعات.
5- احداث غرف خدماتي و بهداشتي مجهزو تامين نيازهاي مراجعان، مسافران و شركت هاي  مسافربري
6- واگذاري غرف خدماتی و بهداشتی احداث شده به بهره برداران، برابرآئين نامه معاملاتي و آئين نامه موضوع تبصره ذيل ماده 2 قانون احداث ترمينال هاي مسافربري ، بمنظور تامين منابع مالي سازمان از محل درآمد حاصل از اجاره بها.


روند برنامه ریزی در سازمان

 سازمان پايانه‌ها در پيروي از لايحه تصويبي در شوراي محترم اسلامي شهرتهران، خود را ملزم به بهره‌مندي از آخرين روش‌هاي برنامه‌ريزي شهري، دانسته و همه ابعاد ذي‌ مدخل اعم از كالبدي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و سه عامل زمان، هزينه و كيفيت را همواره كنترل مي‌نمايد.

بخش نظارت در حلقه‌هاي مختلف برنامه تا زمان اجرا، حين اجرا و پس از بهره‌برداري  نيز در سياست نوين سازمان مكاني ويژه دارد. 

 در ذيل روند برنامه‌ريزي و دوره توسعه سيستم‌ها درسازمان پايانه‌ها وپارك ‌سوارهاي شهرداري تهران به صورت اجمالي تبيين مي‌شود.


avt.NavXp