لطفا با پر کردن فرم نظرسنجی ما را در ارائه بهتر خدمات یاری نمایید
با چه روشی نسبت به تهیه بلیت اتوبوس اقدام نموده اید ؟
سطح و نحوه اطلاع رسانی و راهنمایی مسافران در خصوص خدمات فرهنگی-اجتماعی(اتاق مادر و کودک، کتابخانه،فضای بازی کودکان،خدمات پزشکی) و بهره برداری از خدمات عمومی ارایه شده در پایانه را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه پاسخگویی، اخلاق و رفتار و توجه به نیازهای مشتریان توسط پرسنل سازمان پایانه ها و پارک سوارها را در چه حدی ارزیابی می کنید؟
رعایت نظافت و بهداشت در سطح پایانه ها (سالنها، سکوهای مسافرگیری، آبخوری ها، نمازخانه، سرویس های بهداشتی و ...) را در چه حدی برآورد میکنید؟
سطح نورپردازی، آراستگی، تامین فضای سبز، رعایت زیبایی های بصریدر پایانه را در چه حدی برآورد می کنید؟
نحوه طراحی سکوها و دسترسی به آنها از منظر کیفیت و ایمنی و پرهیز از تداخل آمد و شد عابران و خودروها در چه حدی برآورد می شود؟
نحوه چیدمان و دسترسی به خدمات ارایه شده درون پایانه (پارکینگ، اتاق مادر و کودک، سالن انتظار،نیمکت ها و..) را در چه حدی برآورد می کنید؟
میزان دسترسی جهت ورود یا خروج از پایانه را چگونه ارزیابی می کنید؟
اولویت های شما جهت مسافرت استفاده از کدامیک از وسایل نقلیه می باشد؟
Submit Survey  View Results
avt.NavXp