با سلام

بازدید کننده گرامی ، درصورتی که انتقاد و پیشنهادی درخصوص ناوگان اتوبوسرانی ، راننده های اتوبوسها و سواری های بین شهری و یا امور مرتبط با سفر دارید، نقطه نظرات و یا شکایات خود را در سامانه طرح شکایات مسافرین اداره کل حمل و نقل پایانه های استان تهران ثبت نمایید تا به اینگونه امور رسیدگی گردد . 

.:: ورود به  فرم طرح شکایت مسافران - اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران (سازمان راهداری)  ::.


چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات این سازمان (شهرداری) در زمینه های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه کارمندان ، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات داخل پایانه شکایتی داشته و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشید و یا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسئوليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي ، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد،ميتوانيد شكايات و يا اطلاعات خود از اين گونه سو جريانات از طریق فرم ذیل ارسال فرماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود. 

فرم دریافت انتقاد و پیشنهاد از نحوه خدمات رسانی داخل پایانه (سازمان پایانه های مسافربری شهرداری)
avt.NavXp