دریافت فرم/ اسناد مزایده شماره 4
 Title 
آبمیوه، بستنی، ذرت مکزیکی، پایانه شرقDownload
باجه بانک پایانه جنوبDownload
بوفه (کریدور مترو) پایانه جنوبDownload
بوفه و رستوران(جنب کلانتری) پایانه غربDownload
بوفه و رستوران(محوطه سواری کرایه) پایانه غربDownload
بوفه و ساندویچ فروشی، ضلع غربی پایانه بیهقی Download
بوفه و ساندویچی(جنب سکوی سوار) پایانه جنوبDownload
بوفه(ضلع شرقی سالن اصلی) پایانه غربDownload
بوفه، رستوران، ساندویچی(ضلع شرقی مسجد) پایانه غربDownload
بیمه شماره 2 پارک سوار پونکDownload
پارکینگ خیابان بهار جنوبیDownload
تشكيل پرونده توسعه پايانه جنوبDownload
تمديد قراردادDownload
جایگاه سوخت پایانه شرقDownload
جگرفروشی پایانه شرقDownload
چال سرویس ضلع غربی پایانه شرقDownload
خدمات بیمه پایانه غربDownload
خدمات خودرویی پایانه غربDownload
خرازی، پوشاک، لوازم آرایشی(کریدور مترو) پایانه جنوبDownload
درخواست حق اولادDownload
دعوت مالكين-1Download
دعوت مالكين-2Download
رستوران و چایخانه سنتی پایانه جنوبDownload
ساندویچ و کترینگ در خروجی پایانه جنوب Download
غرفه خدمات بیمه ای تعیین خسارت، پایانه بیهقیDownload
فروش خودرو و خدمات خودرویی، پایانه بیهقی Download
گواهی اشتغال به كارDownload
مجموعه 7 غرفه خدمات خودرویی(اتوبوس) پایانه جنوبDownload
مرخصیDownload
مکانیکی و چال سرویس خودروهای سبک، پایانه بیهقیDownload
avt.NavXp