شما اینجا هستید:   درباره ما > پايانه ها > پايانه غرب
نظرسنجی
ارتباط با ما

دفتر مدیرعامل : 88743342

دفتر معاونت مالی اداری : 42065235

دفتر روابط عمومی : 88549326
پست الکترونیک سازمان:
 info@terminals.tehran.ir
آدرس :خيابان شهيد بهشتي -خيابان شهيد قنبرزاده -مابين خيابان هويزه و خرمشهر -نبش كوچه دهم-پلاک 38
كد پستي : 1533733331

 پایانه غرب
کمينه